കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


ദുരന്ത നിവാരണ ക്ലാസ്സും പ്രദര്‍ശനവും

Posted: 05 Nov 2018 09:10 AM PSTകാഞ്ഞങ്ങാട് ഫയര്‍ ഫോഴ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ദുരന്ത നിവാരണ ക്ലാസ്സും പ്രദര്‍ശനവും സംഘടിപ്പിച്ചു‌.