MSCHS Nirchal: MAHAJANA

MSCHS Nirchal: MAHAJANA


ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ_ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

Posted: 05 May 2017 04:33 AM PDT


2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+ ಗ್ರೇಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತು ಡಿ ತರಗತಿಯ ಅನಿಶ.ಎನ್, ಅರ್ಚನ.ಜಿ, ಮಹಿಮ ಎಚ್.ಎನ್, ಮಂಜುಷ ಪಿ.ಎಸ್, ಸಂಪನ್ನ ಎಂ.ಎನ್, ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಪ್ರಸಾದ್.ಎಸ್, ಚಿನ್ಮಯ ಭಟ್ ಕೆ.ಕೆ, ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಬಿ ತರಗತಿಯ ನಂದನ ಕೆ.ಎ, ಶ್ರೀಧ್ವಜ್.ಎ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 200 ಮಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು 196 ಮಂದಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಶಾಲೆಗೆ 98% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು...
Previous Page Next Page Home