Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


റിപ്പബ്ലിക് ദിനം. 26.0 1.18

Posted: 26 Jan 2018 08:31 AM PST

റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിൽ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്  മോളിക്കുട്ടി ജോസഫ് ദേശീയ പതാകയുയർത്തി. SMC ചെയർമാൻK.B. കുട്ടി ഹാജി, PTAഅംഗങ്ങൾ എന്നിവരും കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമൊപ്പം പങ്കെടുത്തു.മധുര പലഹാര വിതരണവുമുണ്ടായിരുന്നു.
Previous Page Next Page Home